Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej "ELCOR" s.c. działa na polu Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego, które opiera się na świadczeniu opieki zdrowotnej i usług pielęgniarskich w warunkach domowych. Dzięki umowie podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia usługi pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej są bezpłatne.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Jej pacjentami są osoby zdrowe i chore, niezależnie od płci i wieku, dzieci od 6 tygodnia życia, osoby niepełnosprawne, osoby będące w stanie terminalnym. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna planuje i organizuje opiekę nad podopiecznymi, ustala sposoby, formy i metody jej realizacji zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, wiedzą, umiejętnościami oraz standardami obowiązującymi w pielęgniarstwie.

Zadania pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej to szeroka gama różnych usług. Najczęściej wykonywane i jednocześnie najbardziej potrzebne są świadczenia diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i profilaktyczne. Są one realizowane na podstawie zlecenia lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty na podstawie umowy z NFZ. Należą do nich: iniekcje - zastrzyki domięśniowe, podskórne, dożylne, kroplówki; opatrunki - rany po operacjach, oparzenia, rany przewlekłe (odleżyny, owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa); zdjęcie szwów; pomiary ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała, wzrostu, określenie BMI; pomiary glukozy we krwi za pomocą glukometru; cewnikowanie pęcherza moczowego; wlewki doodbytnicze; usprawnianie ruchowe (siadanie, pionizacja, nauka samoobsługi); czynności zapobiegające odleżynom; toaleta ciała; ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych; profilaktyka - doradzanie, edukacja w zakresie samoopieki, samopielęgnacji dzieci i dorosłych; poradnictwo  w zakresie zdrowego trybu życia.

Pielęgniarki świadczą także usługi w Gabinecie Pielęgniarki Środowiskowej, który znajduje się w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Niedziałkowskiego 1, w godzinach 11.00 - 14.00.  Z pielęgniarką będącą w Gabinecie Pielęgniarki Środowiskowej można skontaktować się telefonicznie pod numer telefonu 61 285 48 38 w godzinach 11.00 - 14.00. W pozostałych godzinach pielęgniarki świadczą usługi w terenie.

Do naszych pielęgniarek należą:
  • Elżbieta Jakubowska, tel. 601 221 013 (Środa Wielkopolska i okolice);
  • Ewa Budasz, tel. 604 873 052 (Środa Wielkopolska i okolice);
  • Ilona Gromada, tel. 608 596 118 (Dominowo i okolice);
  • Zofia Kaczkowska, tel. 608 502 703 (Gułtowy i okolice);
  • Wioletta Wilk, tel. 609 476 690 (Krzykosy i okolice).
W dni powszednie od godziny 18.00 do godziny 8.00 oraz w soboty, niedziele i święta pacjentom "ELCOR" s.c. usługi świadczy Szpital Średzki Najświętszego Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej.

Poniżej zamieszczamy do pobrania Deklarację wyboru pielęgniarki POZ oraz Klauzulę informacyjną dla Pacjentów "ELCOR" s.c.

W czasie zagrożenia wirusowego część wizyt odbywa się za pomocą systemów teleinformatycznych (teleporada, telewizyta).
Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ 2020.pdf
Klauzula informacyjna przeznaczona dla Pacjentów ELCOR.pdf