Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej ELCOR s.c.

Idź do spisu treści

Menu główne

 


Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej ELCOR s.c. założony został w 1999 roku.

Celem i zadaniem ośrodka jest kompleksowa opieka nad pacjentami przewlekle chorymi w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, hospicjum domowym dla dorosłych, pielegniarskiej domowej opiece długoterminowej oraz świadczenie usług  pielęgniarskiej opieki środowiskowo - rodzinnej finansowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia a więc powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Opiekę nad pacjentami objętymi usługami sprawuje fachowa kadra lekarska i pielęgniarska na bierząco podnosząca swoje kompetencje i umiejętności, spełniająca kryteria zawarte w umowie z Narodowym Funduszem  Zdrowia, współpracująca z  zakładami opieki medycznej dla zapewnienia jak najlepszego dostępu i jakość świadczonych usług medycznych.

Od samego początku powstania ośrodek sukcesywnie przechodzi przeobrażenia rozszerzając zakres świadczonych usług i podnosząc ich standart zapewniając pacjentom odpowiednią opiekę medyczną.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług medycznych.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego