hospicjum domowe

Rozpoczęcia udzielania świadczeń w Hospicjum domowym przez "ELCOR" s.c. było odpowiedzią na potrzebę takiej opieki ze strony lokalnej społeczności. Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania służą zapobieganiu cierpienia, niesieniu ulgi, leczeniu bólu i innych objawów somatycznych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów, wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta.

Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog. Dzięki umowie podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia w Hospicjum Domowym są bezpłatne.

Do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej lub hospicyjnej musi być wyrażona na piśmie przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.

Świadczenia w hospicjum domowym (wizyty domowe) realizowane są we współpracy z lekarzem, pielęgniarką oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmują:

  • leczenie farmakologiczne;
  • leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu;
  • opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną (wizyty psychologa ustalane indywidualnie z pacjentem i/lub opiekunami);
  • rehabilitację (wizyty fizjoterapeuty ustalane indywidualnie z pacjentem i/lub opiekunami);
  • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego.

W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanej w warunkach domowych, pacjent ma całodobowy dostęp do świadczeń udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu. Porady lekarskie odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, wizyty pielęgniarskie - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta dorosłego lub dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.

Poniżej znajduje się Skierowanie do Hospicjum Domowego, Zgoda na opiekę hospicyjną oraz Klauzula informacyjna dla Pacjentów "ELCOR" s.c.

W czasie zagrożenia wirusowego część wizyt odbywa się za pomocą systemów teleinformatycznych (teleporada, telewizyta).

Skierowanie do Hospicjum Domowego.pdf
Zgoda na opiekę hospicyjną.pdf
Klauzula informacyjna przeznaczona dla Pacjentów ELCOR.pdf