Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej ELCOR s.c.

Idź do spisu treści

Menu główne

 

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez domową pielęgniarską opiekę dugoterminową, są udzielane na podstawie skierowania [wzór dokumentu]
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę [wzór dokumentu]oceny świadczeniobiorcy do objęcia domową pielęgniarską opieką długoterminową.

Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego. Świadczeniobiorca lub jego rodzina, lub opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Opieką pielęgniarki długoterminowej  obejmujemy pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego